Tal på fertilitet og infertilitet

Hvor mange benytter sig af fertilitetsbehandling og hvor mange børn kommer til verden heraf?

Hvor mange benytter sig af fertilitetsbehandling og hvor mange børn kommer til verden heraf?

Asset 12

~ 10 % af en dansk fødselsårgang er kommet til verden som resultat af fertilitetsbehandling.3

~ 70 % af alle kvinder/par, der har været i fertilitetsbehandling, har fået et eller flere børn efter fem år.1

~ 30.000 fertilitetsbehandlinger blev påbegyndt på danske fertilitetsklinikker i 2019.2

Fertilitetsbehandling i Danmark

Der blev i 2019 opstartet ca. 30.000 fertilitetsbehandlinger på danske kvinder på landets fertilitetsklinikker.2 Ca. hver femte opstartede fertilitetsbehandling resulterede i en fødsel, svarende til lidt mere end 6.000 fødte børn.2

Af de ca. 30.000 fertilitetsbehandlinger, der blev påbegyndt på danske kvinder i 2019, var ca. hver tredje en reagensglasbefrugtning (IVF/ICSI) og hver tredje insemination med mandens sæd (IUI-H). De resterende behandlinger var frysebehandlinger (FER) med egne æg, behandlinger med æg-donation og insemination med donorsæd (IUI-D).2

Solomødre

Tal fra 2019 viste, at mere end hvert tiende barn født efter fertilitetsbehandling, blev født af en kvinde uden partner.3

For børn, der er født efter inseminationsbehandling (IUI), blev hvert femte barn født af en kvinde uden partner.3

Hvor mange danskere oplever infertilitet?

Ca. 10 % af en dansk fødselsårgang er kommet til verden som resultat af fertilitetsbehandling.3

Blandt kvinder eller par i alderen 25-45 år, der har forsøgt at få børn, vil 10-15% være infertile. Det vil sige, at kvinden eller parret ikke har opnået en graviditet efter at have forsøgt i mindst et år.1

Hvis man ser samlet på, hvor mange par der er infertile eller har været infertile på et eller flere tidspunkter i deres liv, er det mellem hvert fjerde og hvert sjette par (16-26%).1

Du kan læse mere om ICSI under behandlingsmetoder.

Kvindens alder, fertilitetsbehandling og chancer for graviditet

En stor dansk undersøgelse af næsten 20.000 kvinder, der tidligere har været i fertilitetsbehandling, viste, at syv ud af ti kvinder havde født et eller flere børn fem år efter de begyndte deres behandling. I studiet indgik alle fødsler, uanset om graviditeten var efter fertilitetsbehandling eller uden behandling.1

Undersøgelsen viste også, at der var stor forskel på hvor gamle kvinderne var, da de startede i fertilitetsbehandling. Og som ventet var der en sammenhæng mellem kvindens alder og hendes chancer for at få et barn efter fertilitetsbehandling.1

Blandt kvinder under 35 år havde 80 % født et barn efter fem år.1

Blandt kvinder under 35 år havde 80 % født et barn efter fem år

Blandt kvinder i alderen 35-40 år havde 61 % født et barn efter fem år.1

Blandt kvinder over 40 år havde 26 % født et barn efter fem år.1

Blandt kvinder over 40 år havde 26 % født et barn efter fem år

FERTILITETSFORLØBET

Årsager til ufrivillig barnløshed

Årsagen til ufrivillig barnløshed kan ligge hos kvinden, hos manden eller hos begge.