Her forklares en række ord, begreber og forkortelser, som du kan støde på igennem din fertilitetsbehandling. Mange af begreberne er også forklaret andre steder på siden, men her er de listet i alfabetisk orden. Desuden er de suppleret med forklaringer på en række andre fertilitets-relaterede ord og begreber.

A

En anonym sæddonor vil altid være fuldstændig anonym i forhold til den kvinde eller det par donorsæden anvendes hos og de børn, der kommer ud af behandlingen.

En anonym ægdonor vil altid være fuldstændig anonym i forhold til den kvinde eller det par donorægget anvendes hos og de børn, der kommer ud af behandlingen.

D

Sæd, der kommer fra en anden mand end manden i det par, der er i fertilitetsbehandling, kaldes donorsæd. For heteroseksuelle par kan der være behov for at bruge donorsæd, hvis mandens sædkvalitet er dårlig. Lesbiske par og solokvinder vil altid have brug for donorsæd i forbindelse med fertilitetsbehandling.

E

Egen sæddonor er en donor, som kvinden eller parret kender og som har accepteret at donere sæd til kunstig befrugtning af kvinden, selv om kvinden og donor ikke er gift eller er par.

Endometriose er en almindelig kvindesygdom, der kan give bækkensmerter og resultere i nedsat fertilitet. Sygdommen er karakteriseret ved at væv, der typisk sidder i slimhinden i livmoderen, også sidder udenfor livmoderen.

F

FER står for frozen embryo replacement. Ved IVF udtages ofte flere æg, som befrugtes med mandens sæd eller donorsæd. Nogle af de befrugtede æg kan nedfryses og bruges til fremtidige behandlinger. Ved FER behandling lægges befrugtede æg, der har været nedfrosset, op i kvindens livmoderhule, hvor de kan sætte sig fast og udvikle sig til en graviditet.

Fertilitet er et andet ord for frugtbarhed og betegner et pars eller et individs evne til at få børn. Fertilitet er desuden et demografisk udtryk for, hvor mange børn der fødes i løbet af en bestemt tidsperiode, fx et år.

Follikel er et andet ord for ægblære. Folliklen er det væskefyldte hulrum, som ægget ligger i i æggestokken.

FSH er en forkortelse for follikelstimulerende hormon. Hormonet stimulerer æggestokkene, så de modner æg.

G

GnRH er en forkortelse for Gonadotropin Releasing Hormone. En GnRH-agonist virker som dette hormon og forhindrer, at hypofysen kan afgive hormonerne FSH og LH. Derved forhindres det at kroppen kan afgive signal til ægløsning.

GnRH er en forkortelse for Gonadotropin Releasing Hormone. En GnRH-antagonist forhindrer for tidlig ægløsning.

H

hCG star for humant chorion gonadotropin. Hormonet kaldes også graviditetshormonet.

I

ICSI står for intracytoplasmatisk sperm injektion. ICSI er en avanceret form for IVF-behandling, hvor en enkelt sædcelle sprøjtes direkte ind i det modne æg. ICSI kan udføres med en sædcelle fra manden eller fra en donor.

Man taler om infertilitet, hvis et heteroseksuelt par, der ønsker et barn, ikke opnår graviditet ved ubeskyttet seksuelt samliv inden for et år. Infertilitet kan have mange årsager.

IUI står for intrauterin insemination. IUI er en mild form for fertilitetsbehandling, hvor kvinden hormonstimuleres, så nogle æg modnes, hvorpå sædceller sprøjtes op i livmoderen omkring ægløsningstidspunktet.

IUI-D er intrauterin insemination med donorsæd.

IUI-H er intrauterin insemination med mandens sæd.

IVF står for in vitro fertilisation. IVF kaldes også reagensglasbehandling eller reagensglasbefrugtning. Ved IVF udtages modne æg fra æggestokkene, befrugtes med mandens sæd og lægges tilbage i livmoderhulen. Her kan de befrugtede æg sætte sig fast i slimhinden og udvikle sig til fostre, som efter en normal befrugtning. IVF kan udføres med mandens egen sæd eller med donorsæd.

K

Kendt ægdonor er en donor, som kvinden eller parret kender og som har accepteret at donere æg til kunstig befrugtning af kvinden, selv om kvinden og donor ikke er gift eller er par.

Et kort behandlingsforløb starter op 2-3 dage efter, menstruationen er startet. Et kort behandlingsforløb kaldes også GnRH-antagonist behandling.

L

Et langt behandlingsforløb starter på dag 21 i den menstruationscyklus, som ligger forud for den cyklus, der skal stimuleres. Et langt behandlingsforløb kaldes også GnRH-agonist behandling.

Landsforeningen for ufrivilligt barnløse (LFUB) er en patientforening, der arbejder for mænd, kvinder og par, som er ufrivilligt barnløse.

LH står for luteiniserende hormon. LH har betydning for modningen af æg og er kroppens eget ægløsningshormon.

Lutealfasen er perioden mellem ægløsning – når et æg frigives fra æggestokken – og den månedlige menstruation. I denne periode kan der gives et graviditetsbevarende hormon, der forbereder slimhinden til at kunne modtage det befrugtede æg. 

M

En menstruationscyklus definerer den tid der går, fra én menstruation starter til den næste menstruation starter. En menstruationscyklus varer i gennemsnit 28 dage, men den kan variere fra 23 til 35 dage. Ægløsningen sker cirka 14 dage før starten på næste menstruation. Kvinden kan blive gravid i dagene omkring ægløsningstidspunktet. Nogle kvinder har meget uregelmæssig eller sjælden menstruation.

O

En oocyt er en anden betegnelse for en ægcelle.

Ved IVF og ICSI kan der i sjældne tilfælde ske en overstimulering af æggestokkene. Symptomer på overstimulering kan være oppustethed, vægtstigning, smerter i maven, kvalme, opkastning, diarré og besvær med at trække vejret. I tilfælde af symptomer på overstimulering skal klinikken altid kontaktes.

P

PCOS, der står for polycystisk ovariesyndrom, er en tilstand hos kvinden, der kan nedsætte hendes chance for at blive gravid. Kvinder med PCOS har typisk manglende eller sparsomme menstruationer, øget behåring og problemer med overvægt.

S

En spermatozo er et andet ord for en sædcelle.

En sæddonor er en mand med god sædkvalitet, der vælger at donere sin sæd fx til brug ved fertilitetsbehandling. Der findes forskellige former for sæddonorer: Anonym sæddonor, sæddonor med udvidet profil, åben sæddonor og egen sæddonor.

For en sæddonor med udvidet profil foreligger der flere oplysninger end for anonyme donorer, men kvinden eller parret samt de børn, der måtte komme ud af behandlingen, får ikke oplyst donors identitet.

Sædkvalitet betegner sædens evne til at befrugte et æg. Sædkvaliteten vurderes ud fra antallet af sædceller i en sædprøve samt sædcellernes udseende og bevægelighed.

T

TESA står for testikulær sperm aspiration. Ved TESA udtages sædceller direkte fra testiklerne ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Metoden kan benyttes hos mænd, der ikke har levende sædceller i sædprøven, men har levedygtige sædceller i testiklerne.

Æ

Et andet ord for ægblære er follikel. Ægblæren er det væskefyldte hulrum, som ægget ligger i i æggestokken.

For en ægdonor med udvidet donorprofil foreligger der flere oplysninger end for anonyme donorer. Kvinden eller parret samt de børn, der måtte komme ud af behandlingen, får ikke oplyst donors identitet.

Ægreserven er et udtryk for antallet af æg, en kvinde har tilbage i sine æggestokke.

En ægdonor er en kvinde med god ægkvalitet, der vælger at donere nogle af sine æg fx til brug ved fertilitetsbehandling. Der findes forskellige former for ægdonorer: Anonym ægdonor, ægdonor med udvidet profil, åben ægdonor og kendt ægdonor.

Ægløsningshormon stimulerer den sidste ægmodning og bevirker, at ægget eller æggene løsnes 36-40 timer senere.

Ægoplægning betegner tilbagelægningen af det befrugtede æg i livmoderen. Ægoplægning betegnes også som embryo transfer, forkortet ER.

Ægudtagning sker når æggene er modnet og ægløsningen lige er foregået. Ægudtagningen foregår med en tynd nål og typisk under lokalbedøvelse.

Ø

Østrogen er et kvindeligt kønshormon, der dannes i æggestokkene. Hormonet opbygger slimhinden i livmoderen.

Å

Med en åben sæddonor kan donorbørn få kontakt med deres donor, fx når de fylder 18 år, hvis de ønsker det.

Med en åben ægdonor kan donorbørn få kontakt med deres donor, fx når de fylder 18 år, hvis de ønsker det.