FERTILITETSFORLØBET

Behandlingstyper

Behandlings-typer

Insemination eller IVF/ICSI, partnerens sæd eller donorsæd – mulighederne er mange.

Insemination eller IVF/ICSI, partnerens sæd eller donorsæd – mulighederne er mange.

Asset 13
Insemination (IUI) kan enten udføres med partnerens sæd eller med donorsæd. IUI med partnerens sæd (IUI-H) tilbydes par, hvor manden har normal eller let nedsat sædkvalitet, og par hvor kvinden har let endometriose eller manglende ægløsning. Par med uforklaret infertilitet tilbydes også IUI-H.1

Insemination

IUI med donorsæd (IUI-D) tilbydes solokvinder og lesbiske par. Heteroseksuelle par, hvor manden har meget få eller ingen normale sædceller i sædvæsken, tilbydes også IUI-D. Endelig kan IUI-D være en løsning for par, der har været gennem IVF med ICSI og evt. TESA uden succes. Du kan læse mere om donorsæd under Den indledende fase.2

IUI er en mild form for fertilitetsbehandling, hvor kvinden hormonstimuleres, så 2-3 æg modnes, hvorpå oprensede sædceller sprøjtes op i livmoderen omkring ægløsningstidspunktet. Formålet er at øge koncentrationen af bevægelige sædceller i æggelederen, tæt på de modnede æg, og derved øge chancen for befrugtning og graviditet.1

Du kan læse mere om insemination og behandlingsforløbet i praksis under Behandlingsmetoder.

Insemination

IVF

Par, der har været gennem flere forsøg med IUI uden succes, vil blive tilbudt IVF.1,4 Derudover vil par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet også blive tilbudt denne behandling, eventuelt i kombination med ICSI. IVF tilbydes også par, hvor kvindens æggeledere er beskadigede.3,4

IVF kaldes også reagensglasbehandling eller reagensglasbefrugtning. Ved IVF stimuleres modningen af æg i  kvindens æggestokke med hormoner. De modne æg udtages, befrugtes med mandens sæd i laboratoriet og lægges tilbage i livmoderhulen.4

Du kan læse mere om IVF og om det praktiske forløb med henholdsvis kort behandlingsforløb og langt behandlingsforløb under Behandlingsmetoder.

ICSI

ICSI, også kaldet mikroinsemination, tilbydes par, der uden held har forsøgt almindelig IVF-behandling. ICSI  tilbydes også par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet. Desuden kan ICSI i kombination med TESE benyttes til par, hvor manden har sædudtømmelse i urinblæren eller er steriliseret.4

ICSI står for intracytoplasmatisk sperm injektion. ICSI følger samme principper som IVF, men selve befrugtningen, der foregår i laboratoriet, er anderledes, idet en enkelt sædcelle her sprøjtes direkte ind i det modne æg.4

Du kan læse mere om ICSI under Behandlingsmetoder.

Nedfrysning og optøning af æg

Nedfrysning og optøning af æg

Hvis IVF-behandlingen resulterer i mere end to befrugtede æg af god kvalitet, vil I få tilbudt nedfrysning af de æg, der er i overskud. De nedfrosne befrugtede æg kan efter optøning benyttes til en senere behandling.4

TESA

TESA kan foretages hos mænd, der ikke har sædceller i sædvæsken, men hvor der er sædceller i testiklerne.5 Det kan fx være hvis manden er steriliseret med vasektomi, eller hvis sædcellerne udtømmes i urinblæren fremfor i sædblæren.6

TESA står for Testiculær Sædcelle Aspiration. Ved TESA udhentes sædcellerne direkte fra mandens testikler med en kanyle. Indgrebet foregår under lokalbedøvelse og altid i kombination med normal IVF-behandling af kvinden. Befrugtningen sker ved ICSI.7

Der findes varianter af TESA. Disse inkluderer TESE (Testiculær Sædcelle Aspiration), hvor der tages en lille biopsi af testiklen, og PESA (Perkutan Epididymal Sæd Aspiration), hvor sædcellerne tages fra bitestiklen.6

Du kan læse mere om TESA og om det praktiske forløb under Behandlingsmetoder.

Nedfrysning og optøning af æg
Baby

FERTILITETSFORLØBET

Fertilitetsforløbet

For dig, der er ufrivilligt barnløs og skal til at påbegynde dit fertilitetsforløb. Her får du indsigt i hele rejsen, trin for trin.

Lad os skabe
bedre indhold
til dig!

Vi ønsker at målrette indholdet på siden, så den hjælper dig bedst muligt. Hvis du svarer på nogle spørgsmål, kan vi stille skarpt og undersøge de emner, som er relevante for dig.