OM FERRING

Ferrings #ProjectFamily forpligtelse

Hos Ferring tror vi på alles ret til en familie – derfor har vi forpligtet os til at gøre familieforøgelse mulig, uanset form og størrelse.

Hos Ferring tror vi på alles ret til en familie – derfor har vi forpligtet os til at gøre familieforøgelse mulig, uanset form og størrelse.

Millioner af mennesker rundt om i verden modtager ikke den nødvendige pleje, behandling og støtte, når de ønsker at skabe en familie. Det vil vi gerne lave om på – hvilket er grundlaget for vores #ProjectFamily

Vores #ProjectFamily forpligtelse

Vi samarbejder med mennesker over hele kloden for at imødekomme udækkede behov inden for reproduktiv medicin og mødres sundhed. Og for at hjælpe folk med at få adgang til den rette støtte og behandling, når de ønsker at skabe en familie.

Vi har forpligtet os til:

  • at lære fra vores brugere for at forbedre deres behandling og pleje
  • at samarbejde om at reducere mødre- og spædbørnsdødelighed
  • at lukke ulighedskløften for race og køn i reproduktiv medicin og mødres sundhed
  • at samarbejde for at vinde hjerter og sind.

Udvikling af bedre behandling og pleje

Ferring har forpligtet sig til at sikre, at brugerens stemme bliver hørt konsekvent og kontinuerligt. Det sker gennem forskning, udvikling og lancering af vores behandlinger. Ferring har bl.a. etableret et globalt fertilitetsråd af brugerrepræsentanter og fertilitetsforkæmpere for at sikre, at de rette stemmer bliver hørt.
 
Brugerfællesskabet kan bidrage til vores forsknings- og udviklingsprogrammer samt i udviklingen af kliniske forsøg og protokoldesign, produktemballage, brugerfokuserede materialer og støtteaktiviteter.
 
Det er vigtigt, at vi lytter og drager erfaringer fra brugernes virkelige oplevelser, så vi kan hjælpe og gøre en reel forskel og løse de problematikker, de må stå med. 

Lukker kløfter af ulighed for race og køn

Der er en ‘kønsdatakløft’ i Sundhedsvæsenet, hvor investeringer i udvikling af behandlinger og ydelser til kvinders sundhed er væsentligt lavere end investeringer i mænds sundhed. Over 60 % af Ferrings investering i forskning er fokuseret på kvinders reproduktive medicin og mødres sundhed. Vores nuværende forskningsprogrammer fokuserer på tilstande med store udækkede behov, herunder endometriose, graviditetsrelaterede tilstande og infertilitet. I alt har Ferring 13 igangværende kliniske forsøg, der involverer 5.000 patienter inden for reproduktionsmedicin og mødres sundhed.
 
For at adressere de racemæssige uligheder inden for reproduktiv medicin og mødres sundhed, har Ferring nedsat et raceligestillingstaskforce for at identificere de måder, hvorpå Ferring kan adressere raceforskelle i adgang til IVF-behandling og forekomsten af mødredødelighed på vores store markeder. En fond for Innovationsstøtte er ligeledes ved at blive oprettet for at støtte forskning, der har til formål at mindske disse forskelle.
 

Samarbejde for at nedbringe mødre- og spædbørns dødelighed

Ferring samarbejder med førende organisationer for at nedbringe mødre- og spædbørnsdødelighed, heriblandt via forskning indenfor områder med store udækkede behov som eksempelvis for tidlig fødsel. I partnerskab med WHO og MSD for Mothers arbejder Ferring for at forhindre post-partum blødning.

Vi samarbejder for at vinde hjerter og sind

Hos Ferring er vi forpligtet til at håndtere stigmatiseringer, der omhandler fertilitet og reproduktiv sundhed. Vi har forpligtet os til at arbejde med vores brugerfællesskaber for at vinde hjerter og ikke mindst ændre samtaler, sind, politikker og love, så alle får adgang til den personlige behandling, pleje og støtte, når de ønsker at skabe en familie.
 
Vi har samarbejdet med brugerfællesskaber på en række kampagner, der adresserer patientudfordringer, herunder #FertilityAwks og #IVFandProud.

Bygger på vores engagement og forpligtigelse

#ProjectFamily inspirerer os i vores arbejde med at hjælpe nye familier til verden, uanset form og størrelse. Vi udforsker altid nye måder, hvorpå vi kan støtte de samfund, vi arbejder med, og udvikler nye projekter, der vil bringe os endnu tættere på at opfylde vores forpligtelse.

Skaber familier med Ferring Pharmaceuticals

Et ud af seks par oplever fertilitetsproblemer. Selvom WHO har klassificeret infertilitet som en sygdom, betragtes det ofte som et livsstilsvalg, hvilket fører til begrænset offentlig finansiering af IVF-behandling og begrænset dækning på mange sygeforsikringer.
 
Hos Ferring har vi forpligtet os til at støtte mennesker, der ikke er i stand til at blive gravide naturligt, og som er forhindret adgang til behandling på grund af begrænset dækning eller diskriminerende politikker omkring ægteskabelig status eller seksuel orientering.
 
Vi tror på, den næste store innovation inden for IVF ikke blot bliver ‘innovation i behandling’, men innovation inden for adgang til IVF. Deltag i vores #ProjectFamily samtale for at hjælpe mennesker med at bygge familier af enhver form og størrelse.
barnloshed.dk
barnloshed.dk
barnloshed.dk

Om Ferring

Vores mission er at skabe sunde familier og hjælpe mennesker til et bedre liv.

Hos Ferring er vi forpligtet til at skabe familier over hele verden og hjælpe folk med at leve et bedre liv. Vi er førende inden for behandling af barnløshed og behandling inden for bl.a. prostatakræft.