Småmirakler.dk | Logo

Tak fordi du besøger vores hjemmeside.

Hjemmesiden er i øjeblikket ved at blive opdateret og er ikke tilgængelig for offentligheden. Vi beklager dette, men håber du vil besøge hjemmesiden igen, når den er godkendt og live igen.

n/a

1. Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed.
København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-152.

2. European Society of Human Reproduction and Embryology.
ART fact sheet. Tilgået juli 2021.

3. Danske ART og IUI behandlinger i 2019.
Dansk Fertilitetsselskab. 21 oktober 2020.

IVF står for in vitro fertilisation og ICSI står for intracytoplasmatisk sperm injektion.

Ved IVF udtages modne æg fra æggestokkene, befrugtes med mandens sæd og lægges tilbage i livmoderhulen. ICSI er en avanceret form for IVF-behandling, hvor en enkelt sædcelle sprøjtes direkte ind i det modne æg.

ICSI står for intracytoplasmatisk sperm injektion

ICSI er en avanceret form for IVF-behandling, hvor en enkelt sædcelle sprøjtes direkte ind i det modne æg.

IUI står for intrauterin insemination

IUI er en mild form for fertilitetsbehandling, hvor kvinden hormonstimuleres, så 2-3 æg modnes, hvorpå sædceller (fra mand eller donor) sprøjtes op i livmoderen omkring ægløsningstidspunktet.

n/a

1. Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed.
København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-152.

n/a

2. European Society of Human Reproduction and Embryology.
ART fact sheet. Tilgået juli 2021.

n/a

3. Danske ART og IUI behandlinger i 2019.
Dansk Fertilitetsselskab. 21 oktober 2020.

n/a

1. Boujida, Homolog intrauterin insemination,
Dansk Fertilitetsselskab (2016) s. 9–10

n/a

2. Odense Universitetshospital, Insemination med partners sæd IUI H, Fertilitetsklinikken OUH IVF-behandling, Til patienter og pårørende, Fertilitetsklinikken Odense Universitetshospital (2019)

n/a

3. Sundhed.dk, Kunstig befrugtning, Patienthåndbogen på sundhed.dk (2017)

n/a

4. Knudsen et al, Patientinformation om Reagensglasbehandling (IVF-behandling og IVF-ISCI-behandling). Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens (2016)

n/a

5. Breitowicz, Klinisk Guideline, Kontrolleret ovariel stimulation hos IVF/ICSI- patienter, Dansk Fertilitetsselskab (2017)

n/a

6. Alsbjerg, Klinisk guideline, Ovarielt hyperstimulationssyndrom OHSS, Dansk Fertilitetsselskab (s. 7) (2016) 

n/a

7. Hvidovre Hospital. Reagensglasbehandling (tilgået 2021).

n/a

1. Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Sundheds- og Ældreministeriet, 23. august 2019

2. Familieretshuset. Medmoderskab. Tilgået august 2021.

3. Fertilitetsklinikken Trianglen. Netværk for solomødre. Tilgået august 2021.

4. Aagaard Klinik. Solomødre netværk. Tilgået august 2021.

TESA står for testikulær sperm aspiration.

Ved TESA udtages sædceller direkte fra testiklerne ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Metoden kan benyttes hos mænd, der ikke har levende sædceller i sædprøven, men har levedygtige sædceller i testiklerne.

Referencer

1. Undersøgelser af kvinden – Trianglen.dk

2. Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Sundheds- og Ældreministeriet, 23. august 2019

3. Befrugtning med donorsæd – Trianglen.dk

4. Typer af ægdonation – Aleris-hamlet-fertility.dk

5. Overvejer du at blive ægdonor? Herlev Hospital 

Lutealfasen

Lutealfasen er perioden mellem ægløsning – når et æg frigives fra æggestokken – og den månedlige menstruation. I denne periode kan der gives et graviditetsbevarende hormon, der forbereder slimhinden til at kunne modtage det befrugtede æg. 

Referencer

1. Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-152.

2. Vorona E & Nieschlag E. Adverse effects of doping with anabolic androgenic steroids in competitive athletics, recreational sports and bodybuilding. Minerva Endocrinol. 2018 Dec;43(4):476-488.

3. Lov om forbud mod visse dopingmidler. Lov nr. 232 af 21/04/1999.

Referencer

1. Videnscentret Fertility Care. Tilgået august 2021.

2. Schmidt, Clinical guideline, Psychosocial aspects of infertility and treatment, Dansk Fertilitetsselskab (2013).

Referencer

1. Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Sundheds- og Ældreministeriet, 23. august 2019.

2. Sundhed.dk. Fertilitetsbehandling. Tilgået juli 2021.

3. Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-152.

*Dog kan du få behandling med evt. overskydende nedfrosne æg, selv om du allerede har fået barn eller børn efter den behandling, de overskydende æg stammer fra.

**IVF-behandlinger med optøede æg tæller ikke med i de tre forsøg. Det betyder at disse tilbydes ud over de tre forsøg.

Referencer

1. Rønn Petersen et al. DFS Klinisk Guideline, IVF/ICSI (laboratoriedelen), februar 2017.

2. Knudsen et al. Patientinformation om Reagensglasbehandling (IVF-behandling og IVF-ISCI-behandling). Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens (2016).

3. Nordsjællands Hospital, Behandlingstilbud, Risici og bivirkninger, Nordsjællands Hospital Fertilitetsklinikken.

4. Alsbjerg, Klinisk guideline, Ovarielt hyperstimulationssyndrom OHSS, Dansk Fertilitetsselskab (2016).

5. Sundhed.dk, Kunstig befrugtning, Patienthåndbogen på sundhed.dk (2017).

6. Pinborg, Infertilitet eller nedsat frugtbarhed, Lægehåndbogen på sundhed.dk (2018).

7. Hvidovre Hospital. Reagensglasbehandling (tilgået 2021).

Referencer

1. Knudsen et al. Patientinformation om Reagensglasbehandling (IVF-behandling og IVF-ISCI-behandling). Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens (2016).

2. Regionshospitalet Horsens. Oplægning af æg. Tilgået august 2021.

3. Stormlund et al. Frozen Embryo Transfer (FET). Dansk Fertilitetsselskab 2019

4. Sundhed.dk. Ektopisk svangerskab/ekstrauterin graviditet. Tilgået august 2021.

Referencer

1. Odense Universitetshospital, IVF behandling, Til patienter og pårørende, Fertilitetsklinikken Odense Universitetshospital (2019).

2. Fertilitetsklinikken Sjællands Universitetshospital, Følelser og graviditetstest, Positiv Graviditetstest, Sjællands Universitetshospital, Køge (2019).

3. Knudsen et al, Patientinformation om Reagensglasbehandling (IVF-behandling og IVF-ISCI-behandling). Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens (2016).

Referencer

1. Dansk Fertilitetsselskab. Klinisk guideline for IUI-H, 2016.

2. Dansk Fertilitetsselskab. Klinisk guideline for IUI-D, 2016.

3. Sundhed.dk. Region Midtjylland. Fertilitetsbehandling.

4. Nordsjællands Hospital – Reagensglasbehandling – IVF/ICSI.

5. Sjællands Universitetshospital, Køge. Testikelbiopsi (TESE).

6. Sundhed.dk. Azoospermi.

7. Hvidovre Hospital. Reagensglasbehandling (tilgået 2021).

IUI-H

IUI-H, der står for homolog intrauterin insemination, er insemination med mandens egen sæd.

IUI-D

IUI-D står for intrauterin insemination med donorsæd.

Referencer

1. Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-152.

2. Oh SR et al. Clinical application of serum anti-Müllerian hormone in women. Clin Exp Reprod Med. 2019;46(2):50-59.

3. Dansk Fertilitetsselskab. Guideline – Homolog intrauterine insemination. 2016.

4. Herlev Hospital. Årsager til barnløshed og behandlingsmuligheder. Tilgået juli 2021.

Ægreserve

Ægreserve er antallet af æg, en kvinde har tilbage i sine æggestokke.

Referencer

1. Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-152.

2. Samlede danske ART og IUI behandlinger 1997-2019. Dansk Fertilitetsselskab. 21. oktober 2020.

3. Danske ART og IUI behandlinger i 2019. Dansk Fertilitetsselskab. 21 oktober 2020.

FER står for frozen embryo replacement.

Ved IVF udtages ofte flere æg, som befrugtes med mandens sæd eller donorsæd. Nogle af de befrugtede æg kan nedfryses og bruges til fremtidige behandlinger. Ved FER behandling lægges befrugtede æg, der har været nedfrosset, op i livmoderhulen, hvor de kan sætte sig fast og udvikle sig til en graviditet.

Eksempel på behandlingsplan

.

IVF står for in vitro fertilisation

IVF kaldes også reagensglasbehandling eller reagensglasbefrugtning. Ved IVF-behandling udtages modne æg fra æggestokkene, befrugtes med mandens sæd og lægges tilbage i livmoderhulen. Her kan de befrugtede æg sætte sig fast i slimhinden og udvikle sig til fostre, som efter en normal befrugtning.