Introduktion til fertilitetsforløbet

FERTILITETSFORLØBET

Introduktion til fertilitetsforløbet

Ønsker du at få et barn, og kan du ikke opnå graviditet på naturlig vis, kan fertilitetsbehandling være en løsning. Behandlingen tilbydes mænd og kvinder, der oplever infertilitet i et heteroseksuelt parforhold, kvinder i lesbiske forhold, og solokvinder.

Behandlingsmetoder

FERTILITETSFORLØBET

Behandlings-metoder

Fertilitetsbehandling dækker over behandlingsmetoderne insemination og IVF. Bag disse hovedgrupper gemmer sig forskellige kombinationer, som insemination og IVF med mandens sæd eller donorsæd, IVF med ICSI, IVF med lang eller kort behandlingsforløb, og IVF/ICSI i kombination med TESA.

Den indledende fase

FERTILITETSFORLØBET

Den indledende fase

Den indledende udredning og vejledning ved infertilitet bliver udført af den praktiserende læge, og her får I som infertilt par en henvisning til fertilitetsbehandling. Som solokvinde eller kvinde i et lesbisk forhold skal du også henvises til fertilitetsbehandling via egen læge. Herefter er det fertilitetsklinikken, der står for de mere indgående undersøgelser og for eventuel diagnosticering. 

Ægudtagning og sædprøver

FERTILITETSFORLØBET

Ægudtagning og sædprøver

Ægløsningen stimuleres, æg tages ud og befrugtes i laboratoriet, og det befrugtede æg lægges tilbage i livmoderen. Det er også i denne fase, manden skal aflevere en sædprøve eller donorsæd kommer i spil.

Ægoplægning og progesteron

FERTILITETSFORLØBET

Ægoplægning og støtte i lutealfasen

Det befrugtede æg lægges tilbage i livmoderen, og behandling med graviditetsbevarende hormon, der støtter lutealfasen, forbereder livmoderslimhinden til at tage mod det befrugtede æg. I nogle tilfælde er det et nedfrosset og optøet befrugtet æg fra en tidligere cyklus, der lægges tilbage i livmoderen.

Positiv eller negativ graviditetstest

FERTILITETSFORLØBET

Positiv eller negativ graviditetstest

Cirka 14 dage efter oplægning af æg, vil du få taget en graviditetstest i form af en blodprøve. Resultatet på graviditetstesten viser, om dit behandlingsforløb har resulteret i en graviditet eller ej.

Relevante livsstilsfaktorer

FERTILITETSFORLØBET

Relevante livsstilsfaktorer

Den måde du og din eventuelle partner lever jeres liv på kan påvirke din eller jeres chancer for at få et barn. Rygning er en velundersøgt og velkendt risikofaktor for forringet fertilitet hos begge køn, ligesom alkohol i for store mængder er det. Mindre kendt er det at brug af anabole steroider kan gøre mænd såvel som kvinder infertile. 

Psykosociale aspekter

FERTILITETSFORLØBET

Psykosociale aspekter

Det kan være en stor psykisk belastning at gå gennem et fertilitetsforløb. Forløbet er præget af ventetid og uvished, håb og skuffelser, og der er ingen sikkerhed for succes. Samtidig kan den medicinske behandling påvirke humøret i perioder.

Godt at vide, når du skal i behandling

FERTILITETSFORLØBET

Godt at vide, når du skal i behandling

Vær forberedt på, at du og din partner vil få lidt fravær fra arbejde, mens fertilitetsbehandlingen er i gang. Som kvinde bør du fx ikke gå på arbejde den dag, du får taget æg ud. Derimod kan du normalt godt gå på arbejde den dag, oplægningen finder sted.