FERTILITETSFORLØBET

Behandlingsmetoder

Behandlings-metoder

Fertilitetsbehandling dækker over behandlingsmetoderne insemination og IVF

Fertilitetsbehandling dækker over behandlingsmetoderne insemination og IVF

nyt-ikon
Fertilitetsbehandling dækker over behandlingsmetoderne insemination og IVF. Bag disse hovedgrupper gemmer sig forskellige kombinationer, som insemination og IVF med mandens sæd eller donorsæd, IVF med ICSI, IVF med lang eller kort behandlingsforløb, og IVF/ICSI i kombination med TESA.

Insemination

Ved insemination (IUI) stimuleres din ægmodning med hormoner og modningen af ægblærer følges med ultralydsskanninger. Når ægblærerne har den rigtige størrelse, tager du en ægløsningssprøjte. Indsprøjtningen times med at inseminationen af sædceller laves cirka halvandet døgn senere.1,2

Insemination kan udføres med mandens egen sæd eller med donorsæd. Du kan læse mere om donorsæd under Den indledende fase.

Du kan læse mere om insemination og om, hvem der tilbydes denne form for behandling under Behandlingstyper.

IVF og ICSI

Ved et typisk IVF-forløb behandles du først med hormoner, som skal stimulere til produktion af flere modne æg. Når æggene er modne, føres en nål ind via skeden for at tage æggene ud. Æggene placeres herefter i en laboratorieskål sammen med sædcellerne. Hvis æggene begynder at dele sig, er der tegn på befrugtning. To til fem dage efter æggene er taget ud, bliver de befrugtede æg lagt op i livmoderen igen.3

Forskellen mellem IVF og ICSI er, at sædcellerne ved IVF selv skal finde ind i ægget. Ved ICSI får en udvalgt sædcelle hjælp til at blive ført ind i ægget. Dette sker i laboratoriet, hvor sædcellen føres ind i ægget med en tynd glaspipette.4

Det øvrige forløb ved ICSI er det samme som ved IVF.

Du kan læse mere om IVF og ICSI og om, hvem der tilbydes disse behandlinger under Behandlingstyper.

IVF/ICSI

- Kort behandlingsforløb

Ved et kort behandlingsforløb stimuleres æggestokkene med hormoner på anden til tredje dag efter, menstruationen er startet. Hormonerne stimulerer ægblærernes udvikling og modning, som følges med ultralydsskanninger. På cyklusdag seks påbegyndes den behandling, som skal hindre ægløsning frem til, at du skal tage ægløsningssprøjten.5

Ultralydsskanningerne skal vise, hvor mange ægblærer, der er, og om de er tilstrækkeligt store. Det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor mange dage, der er behov for stimulering. Når ægblærerne har nået en passende størrelse, instrueres du i, hvornår ægløsningssprøjten skal tages, og udtagningen af æg planlægges.4

Kort behandling ivf icsi

IVF/ICSI

- Langt behandlingsforløb

I et langt behandlingsforløb nedreguleres dine egne hormoner med en behandling, der begynder to uger før stimulationsbehandlingen starter. Et langt behandlingsforløb starter på dag 21 i den menstruationscyklus, som ligger forud for den cyklus, der skal stimuleres. Under nedreguleringen får du din menstruation.4,5

Stimulationsbehandlingen opstartes efter nedreguleringen, og sikrer modning af flere æg i æggestokkene. Efter cirka 8-10 dages stimulering bliver du skannet, eller der tages en blodprøve. Skanningen eller blodprøven viser, om der er behov for at ændre på hormonbehandlingen. Herefter vil der blive foretaget ultralydsskanning med nogle dages mellemrum, før det besluttes, hvornår du skal tage den ægløsningssprøjten, og ægudtagningen skal finde sted.4,5

Bivirkninger og risici

Overstimulering

En risiko ved IVF og ICSI er overstimulering af æggestokkene. Du bør derfor være opmærksom på symptomer på overstimulation, hvis du er i stimulationsbehandling. Symptomerne kan være oppustethed, vægtstigning, smerter i maven, kvalme, opkastning, diarré og besvær med at trække vejret. Kontakt altid klinikken, hvis du oplever nogle af disse symptomer.6 Ved stor risiko for overstimulering kan klinikken vælge ikke at lægge æg op og i stedet fryse alle brugbare befrugtede æg ned til senere brug.4

Bivirkninger ved hormonbehandling

Det er individuelt, hvordan hormonbehandling påvirker den enkelte kvinde. Desuden får ikke alle kvinder præcis den samme medicinske behandling. Læs derfor altid indlægssedlen til din medicin, og spørg klinikken om mulige bivirkninger og risici.

TESA – udhentning af sædceller

Ved TESA udhentes sædcellerne direkte fra mandens testikler. Indgrebet foregår under lokalbedøvelse og altid i kombination med normal IVF-behandling af kvinden. TESA udføres enten dagen før ægudtagningen eller på selve ægudtagningsdagen.7

Ved TESA udtager lægen en prøve ved et lille indgreb med en nål. Indgrebet tager ca. 10 minutter og er stort set smertefrit grundet lokalbedøvelsen.7

Resten af behandlingen af æg- og sædceller foregår som ved ICSI.7 Du kan læse mere om TESA og om, hvem der tilbydes TESA under Behandlingstyper.

FERTILITETSFORLØBET

Den indledende fase

Den indledende udredning og vejledning ved infertilitet bliver udført af den praktiserende læge, og her får I som infertilt par en henvisning til fertilitetsbehandling. Som solokvinde eller kvinde i et lesbisk forhold skal du også henvises til fertilitetsbehandling via egen læge. Herefter er det fertilitetsklinikken, der står for de mere indgående undersøgelser og for eventuel diagnosticering.

Baby
Styr uden om sukker og øg dine chancer for at blive gravid

FERTILITET, FORÆLDRE

ARTIKEL

Styr uden om sukker og øg dine chancer for at blive gravid

Bliver storken ved med at flyve fordi dig uden dit ønskebarn, så kan det være, at du skal lægge din kost om. Jeg spiser allerede sundt, tænker du, men i forhold til at spise sig gravid, kan det ske, at du skal kigge en ekstra gang på, hvad du putter i munden.

FERTILITET, FORÆLDRE